Tplan version 29.5 for skoleåret 2015 - 2016

Før du beder om fjernsupport:

Klik på Fjernsupport og kør programmet.

Kontakt mig på telefon, mail eller Skype.

Fortæl mig de cifre programmet viser.

Derefter kan jeg koble mig på dit skrivebord.


Before you ask for remote assistance:

Click Remote assistance and run the program.

Contact me by phone, mail or Skype in advance.

Tell me the digits the program displays.

I can then connect to your desktop and support you.


Skemalægning med Tplan

Tplan Time tabling